Profilowanie jako zdarzenie sprzyjające naruszeniu prawa do prywatności w kontekście prawa unijnego

Zapraszamy do zapoznania się z Naszym nowym artykułem nt. profilowania w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości „Probacja” : „Profilowanie jako zdarzenie sprzyjające naruszeniu prawa do prywatności w kontekście prawa unijnego”

Treść artykułu znajduje się pod adresem:
https://probacja.com/resources/html/article/details?id=191084