Audyt finansowo-operacyjny identyfikuje i minimalizuje ryzyka gospodarcze oraz ocenia system funkcjonowania kontroli finansowej, ma możliwość weryfikacji funkcjonowania podmiotu gospodarczego, restrukturyzacji struktur organizacyjnych na podstawie badanych obszarów operacyjnych oraz sprawozdań finansowych.

Podczas tego audytu badana jest zgodność wszystkich aspektów działania organizacji w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych oraz procedur wewnętrznych. Poprzez porównywanie relacji między wynikami, a kosztami ocenia się skuteczności systemów i jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie, ocenia się również efektywność zarządzania. Audyt koncentruje się na obszarach, w których występują najbardziej istotne dla firmy rodzaje ryzyka jakim jest zarządzanie płynnością finansową.

W przypadku zainteresowania tego typu audytem przygotowujemy dla naszych Klientów ofertę dedykowaną po uprzednim zbadaniu potrzeb.