Kancelaria Prawna Ryter z siedzibą w Łodzi informuje, że wszelkie dane oraz treści zamieszczone na stronie rodopartner.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią porady prawnej, źródło prawa, czy też sposobu jego wykładni i interpretacji. Kancelaria Prawna Ryter nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody poniesione przez Użytkowników strony w związku z wykorzystaniem informacji, opinii lub materiałów zawartych na stronie. Każdy stan faktyczny wymaga indywidualnej konsultacji i interpretacji, a jego samodzielna ocena nie poparta profesjonalną poradą prawną naraża Użytkownika na niepowodzenie w osiągnięciu właściwego rozwiązania. Kancelaria Prawna Ryter dokłada starań, by treści zamieszczone na stronie były jak najbardziej aktualne, jednakże nie daje gwarancji ich aktualności w każdej sytuacji i na gruncie każdego stanu faktycznego. 

Zawartość oraz wizerunek niniejszej strony korzystają z ochrony prawnej. Pobieranie, powielanie i wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody Kancelarii Prawnej Ryter jest zabronione. 

Kancelaria Prawna Ryter informuje ponadto, że ewentualne strony i serwisy internetowe, do których odesłania znajdują się na stronie, zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Kancelaria Prawna Ryter nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w tych serwisach.