Audyty są wykonywane w siedzibie firmy Klienta po uprzednim ustaleniu terminu i opcjonalnie przygotowaniu przez Klient specjalnej ankiety. W zależności od wielkości firmy, istnienia bądź braku dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty mogą trwać od około 2 godzin do jednego lub nawet dwóch dni. W przypadku gdy Klient ma już dokumentację ochrony danych osobowych, część audytu, polegająca na szczegółowej analizie dokumentów i procedur może się także odbyć poza siedzibą firmy, w naszej kancelarii. Na specjalne życzenie naszych Klientów przygotowujemy również pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wraz z zaleceniami i wytycznymi.

  • weryfikujemy zgodność obowiązującej w firmie lub w urzędzie dokumentacji ochrony danych osobowych z aktualnymi wymogami prawnymi
  • doradzamy jakie zmiany należy wprowadzić aby działać zgodnie z RODO
  • sprawdzamy jaką wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych dysponują pracownicy (m. in. poprzez ankiety zgodności z RODO, ocenę stanowisk pracy, ocenę ryzyka)
  • ponadto sugerujemy naszym Klientom przeprowadzenie dwa razy do roku audytu zgodności z RODO co oznacza, że w ustalonym z Klientem terminie, przeprowadzamy inwentaryzację dokumentacji ochrony danych osobowych i zalecamy wprowadzenie niezbędnych zmian co zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że firma faktycznie działa zgodnie z RODO