W oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu opracowujemy dla naszych Klientów niezbędną dokumentację oraz procedury, dzięki którym przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodności z RODO oraz nową ustawą o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje prawne zakładają, że stworzenie właściwej dokumentacji pozostaje w gestii przedsiębiorców, albowiem treść dokumentów musi być dostosowana do oceny ryzyka dla poszczególnych administratorów danych. Ponadto dotychczasowe wymagania dotyczące polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych czy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych – po wejściu w życie RODO – prawdopodobnie utraciły swoją ważność. W tych kwestiach RODO pozostawiło firmom dowolność, lecz jednocześnie wymaga spełnienia założeń rozporządzenia, czyli poprawnej i adekwatnej do analizy ryzyka ochrony danych osobowych. Stąd przeprowadzony przez nas audyt umożliwi opracowanie oraz wdrożenie skrojonych na miarę naszych Klientów potrzeb procedur, dokumentów i oświadczeń.

  • opracowujemy indywidualnie dopasowaną dokumentację zgodną z RODO (np. polityka ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, zgody, klauzule, analiza ryzyka itp.)
  • opracowujemy umowy zgodne z RODO na indywidualne potrzeby Klienta
  • oferujemy doradztwo lub szkolnie powdrożeniowe
  • oferujemy porady prawne z zakresu ochrony danych osobowych i RODO