Treść obowiązku informacyjnego

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Ryter prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna RYTER z siedzibą w Łodzi (93-244) przy ul. Podhalańskiej 10 lok. 30, NIP: 729 253 14 74

  2. Z administratorem danych osobowych można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy http://rodopartner.com.pl/#kontakt.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane – wyłącznie w prawnie uzasadnionych sytuacjach – organom administracji publicznej, służbom, sądom, czy prokuraturze.

  5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  6. Państwa dane będą przetwarzane tymczasowo, tj. na potrzeby prowadzenia korespondencji lub – w razie wyrażenia zgody na inne cele – do czasu cofnięcia zgód na przetwarzanie danych w tych celach.

  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo żądania ich sprostowania lub prawo ich usunięcia.

  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) znajduje się po adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

  9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały dobrowolnie udostępnione w celu nawiązania kontaktu.

  10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz zarazem niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania.