RODO – SZKOLENIA

Nasze szkolenia opierają się na sprawdzonych metodach i autorskich zajęciach oraz warsztatach. Opracowaliśmy rozwiązania pozwalające naszym Klientom dopasować ofertę naszych szkoleń do ich własnych potrzeb, co oznacza, że tematyka szkolenia odbiega od utartych standardów, jak również pomija kwestie czysto teoretyczne, które bardzo często są nieprzydatne z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorcy, a zapełniają czas szkolenia, który mógłby zostać poświęcony na aspekty zdecydowanie bardziej pożądane.

Kształt naszej oferty pozwala dopasować tematykę szkolenia do skonkretyzowanych oczekiwań Klienta, w tym oczekiwań co do czasu jaki ma zostać poświęcony na dane szkolenie biorąc pod uwagę bardzo często poruszany przez naszych Klientów problem z dezorganizacją dnia pracy, w dniu w którym ma się odbyć szkolenie.

Nasza oferta szkoleniowa uwzględnia sprawdzone metodologie oraz bardzo elastyczne rozwiązania dostosowane do danego Klienta i jego oczekiwań oraz wyrażonych potrzeb. Tematyka danego szkolenia może być – po omówieniu z Klientem – oparta w przeważającej części na wykładach z podaniem żywych przykładów i prawdziwych stanów faktycznych, jak również może obejmować autorskie warsztaty (m. in. z wykorzystaniem metody JAK – Marketing – Dialog czy cyklu Kolba) lub stanowić opcję mieszaną (część wykładowa z panelem warsztatowym i dyskusyjnym).

Każdy rodzaj szkolenia wzbogacony jest prezentacją multimedialną, jak również istnieje możliwość przeprowadzenia testów weryfikujących zdobytą wiedzę. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem uczestnikom zaświadczeń z odbytego szkolenia.

Nasza kancelaria uwzględnia ponadto specjalne życzenia naszych Klientów, o ile nie stoją one w sprzeczności z etyką zawodową, jak również samym przedmiotem szkolenia. Nieodzowną częścią naszych szkoleń jest ponadto bieżące doradztwo w celu zaspokojenia konkretnych zapytań naszych Klientów.

  • organizujemy szkolenia dla firm (w siedzibie firm lub w miejscach uzgodnionych z Klientem)
  • organizujemy szkolenia otwarte ogóle, jak i z zakresu wiedzy specjalistycznej (m. in. dla kadr i księgowych, dla HR, dla oświaty, dla klinik i placówek medycznych, dla sprzedawców i handlowców)
  • organizujemy szkolenia dedykowane zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta (np. szkolenia w formie warsztatów praktycznych, szkolenia cykliczne, szkolenia z testem wiedzy, szkolenia łączące wiedzę merytoryczną z praktyką, szkolenia w formie doradztwa, szkolenia ściśle tematyczne – np. RODO w tajemnicy przedsiębiorstwa)
  • dojeżdżamy do firm na terenie całej Polski
  • organizujemy wideokonferencje i doradztwo poszkoleniowe