Problemy stosowania RODO wobec kadry i kandydatów do Służby Więziennej

Zapraszamy do zapoznania się z Naszym najnowszym artykułem w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego; ” Problemy stosowania RODO wobec kadry i kandydatów do Służby Więziennej” poniżej Abstrakt/ Streszczenie oraz z uwagi na rozmiar pełnego tekstu link odsyłający do Całego artykułu .
Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników Służby Więziennej z perspektywy zmian, jakie w 2018 r. zaszły w dziedzinie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego powszechnie RODO. W szczególności autor pragnie zaprezentować różnice, jak i ograniczenia w stosowaniu RODO wobec konkretnej grupy kandydatów oraz pracowników Służby Więziennej w stosunku do szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do tej grupy osób fizycznych.

Cały tekst artykułu znajduje się pod adresem:
http://pwp.edu.pl/view/abstract/id/13465