AUDYT POWDROŻENIOWY 

  • po wdrożeniu polityki ochrony danych zalecamy naszym Klientom przeprowadzenie dwa razy do roku audytu zgodności z RODO co oznacza, że w ustalonym z Klientem terminie, przeprowadzamy inwentaryzację dokumentacji ochrony danych osobowych i zalecamy wprowadzenie niezbędnych zmian co zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że firma faktycznie działa zgodnie z RODO
  • Klientom, którzy chcą jeszcze pewniej poczuć się w związku z wdrażaniem dokumentacji RODO oferujemy jedno – lub dwudniowe spotkania w siedzibie Klienta, podczas których razem z kluczowymi osobami w formie krok po kroku pomagamy wypełniać dokumentację, umowy i rejestry, uczymy jak popranie redagować i przesyłać klauzule, a przy okazji weryfikujemy bieżące dokumenty  i akta w celu korygowania nieprawidłowości. 
  • Nasi Klienci mają także możliwość  zwrócenia się do nas o przeprowadzenie okresowego audytu wraz z pisemną recenzją prawną i dalszymi zaleceniami